Skip to content

Avadhūta-gītā VIII

  1. Prin pelerinajele închinate Ție, condiția Ta atotpătrunzătoare a fost distrusă; prin meditația făcută asupra Ta, transcendenta Ta conștiință a fost distrusă; prin slava adusă Ție, am distrus transcendentul Tău cuvânt – iartă-mi de-a pururi întreita greșeală!
  2. Înțeleptul este acela al cărui intelect nu este rănit de dorințe, care-i răbdător, politicos, pur, lipsit de avere, indiferent, care mănâncă moderat, care-i liniștit, stabil și al cărui adăpost sunt Eu.
  3. Înțeleptul, care are o conștiință profundă, este vigilent, calm, posesor al celor șase calități (guṇa), este modest, respectuos cu alții, competent, compătimitor,
  4. Milostiv, nonviolent, suportă calm toate ființele, este esența adevărului, suflet ireproșabil, același în toate și binefăcător.
  5. Calitățile unui avadhūta trebuie cunoscute, cu ajutorul silabelor, de la sfinții cunoscători ai Adevărului cuprins în cuvintele Vedelor, învățătorii Vedelor și Vedāntei.
  6. Caracteristicile lui, conform literei A, sunt: pe deplin eliberat din legăturile dorințelor, are o viață fără de pată și la început și la mijloc și la sfârșit – este de-a pururi în ānanda.
  7. Caracteristicile lui, conform silabei VA, sunt: este lipsit de impregnări ale subconștientului, cuvântarea-i este pură este de-a pururi prezent.
  8. Caracteristicile lui, conform silabei DHU, sunt: are trupul dat cu cenușă, mintea îi este pură și sănătoasă, este eliberat atât de concentrare cât și de meditație.
  9. Caracteristicile lui, conform silabei TA, sunt: are gândul adevărat și neclintit, este total lipsit de gânduri tulburi și de acțiuni, este eliberat de ignoranță și egoism.
  10. Avadhūta-gītā este compusă de avadhūta Dattātreya, a cărui natură este alcătuită din ānanda – pentru cei care citesc sau aud aceasta, cu siguranță nu va mai există renaștere.

Aici se încheie al optulea capitol din Avadhūta-gītā, compusă de Śrī Dattātreya atunci când i-a comunicat lui Svāmī Kārtika capitolul numit ”Învățătura despre cunoașterea de sine”.

OM TAT SAT

Aici se sfârșește Avadhūta-gītā