Skip to content

Vijñānabhairava-tantra

 1. Zeița a spus: O, zeule! Ascultat de mine a fost totul – manifestat din/în Rudrayāmala, întreita (trika) distincție pe deplin realizată – în conformitate cu esența esenței.
 2. O, Parameśvara! Îndoiala mea nici măcar acum nu a dispărut. O, zeule! În realitate (tattva), oare natura (rūpa) este alcătuită din elementele multitudinii de sunete (śabda)?
 3. Ori, conform Bhairava-tantra, dobândirea naturii lui Bhairava este prin nonupla diviziune? Ori este cu trei capete distincte? Ori este alcătuită din trei puteri (śakti)?
 4. Sau este alcătuită din nāda și bindu? Ori este ardhacandra, nirodhikā etc.? Sau este vibrația fără de vocală ce se manifestă în vortexuri (cakra)? Ori este însăși de natura puterii (śakti)?
 5. Oare natura parāparā constă din părți (sakala)? Dar natura aparā constă din părți (sakala)? Dacă natura parā ar fi astfel, cu părți (sakala), atunci aceasta ar fi în opoziție cu starea supremă (paratva).
 6. Desigur nu poate fi în concordanță cu diviziunea literelor (varṇa) ori nici cu diferențierea trupurilor (deha). Paratva este în concordanță cu starea fără de părți (niṣkalatva), de aceea aceasta nu poate fi în starea cu părți (sakalatva).
 7. Domnule! Fă-mi o favoare (prasāda) și distruge pe deplin îndoiala-mi!
  Bhairava a spus:
  Foarte bine, foarte bine, dragă! Această întrebare pusă de tine este esența Tantrelor.
 8. O, preaminunato! Deși este cea mai secretă, această învățătură ți-o relatez. Oricare ar fi această natură (rūpa) cu părți (sakala), menționată ca fiind a lui Bhairava,
 9. O, zeiță! Deoarece este o stare lipsită de esență, trebuie cunoscută ca fiind asemenea unei magii (śakrajāla), asemenea visului (svapna) ori a iluziei (māyā), confuzie (bhrama) precum orașul muzicanților celești (gandharva).
 10. Având drept scop meditația (dhyāna) celor cu psihicul confuz / instabil care se manifestă zgomotos prin ritualuri (kriyā), descrisă fiind doar pentru oamenii a căror natură este pierdută / așezată în constructe mentale (vikalpa).
 11. Acest Bhairava, în realitate, nu este nonuplu, nu este o multitudine de sunete (śabda), acesta nu este o zeitate cu trei capete (triśiras) și nici alcătuit din trei puteri (śakti),
 12. Și nici alcătuit din nāda și bindu, nici din ardhacandra, nirodhikā etc., nici străpungere deplină graduală (krama) a vortexurilor (cakra) și nici a sa esență nu este alcătuită din putere (śakti).
 13. Desigur, pentru cei a căror minte (mati) este adormită, toate acestea sunt precum înfricoșarea unui copil sau asemenea bomboanei unei mame, fiind declarate doar în scopul progresului spiritual.
 14. Eliberată de contactul/determinarea spațiului (diś) și timpului (kāla), nu este distinctă (aviśeṣin) prin loc (deśa) ori direcție (uddeśa); în realitate nu poate fi indicată / numită și de aceea nu poate să fie descrisă în cuvinte.
 15. Beatitudinea (ānanda) propriei experiențe interioare este realizabilă doar de către cel liber de constructe mentale (vikalpa) – această stare, ca manfiestare deplină (bharitākārā), este Bhairavī, a lui Bhairava esență (ātman).
 16. În realitate, această întrupare (vapus) trebuie cunoscută ca fiind fără de pată (vimala) și atotdeplină (viśva-pūraṇa). Astfel fiind suprema realitate (tattva), cine este cel venerat și cine este cel satisfăcut?
 17. Astfel este această stare a lui Bhairava declarată pretutindeni: aceasta este supremă prin natura-i transcendentă (pararūpa), fiind numită Suprema-zeiță (parādevī).
 18. […> 162.]